• søndag , 21 april 2024

Værditabserstatning handler kun om udsigt

D. 9. februar udløber fristen for at søge om værditabserstatning i forbindelse med vindmølleprojektet i Kærende. Men man skal nok ikke sætte næsen op efter erstatninger, der står mål med det reelle værditab. Det er også yderst tvivlsomt, om man får godtgjort, at man sandsynligvis ikke kan belåne sin ejendom nær så meget efter en eventuel opstilling af møllerne.

http://taksationsmyndigheden.dk kan du se alle tidligere afgørelser fra Taksationsmyndigheden. Der er (stort set) enslydende begrundelser til alle, og 95% af begrundelserne handler om, om man kan se møllerne eller ej – fra de “primære opholdsarealer”. Stort set ingen har fået erstatning for støj- og skygge gener. /Jesper Sørensen, Elholt

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar