• fredag , 14 juni 2024

Delta

bad-sleep

Kritikpunkter af “Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”

Efter gennemlæsning af den nyudgivne rapport AV1017/11 ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” ønsker ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” at bidrage til det samlede vidensbillede med en række saglige og kritiske kommentarer.

Vi mener ikke, at den eksisterende sundhedsfaglige viden på området er blevet fremlagt objektivt og redeligt. Rrapportens resumé og konklusion viser ikke et retvisende billede af de negative helbredseffekter, som vindmøllestøj vil påføre naboer til industrielle kæmpevindmøller.

Læs hele LNtK’s svarskrift til Deltas rapport her


Deltas rapport “Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” fra d. 9. marts 2011. Læs hele rapporten her


Deltas rapport “Lavfrekvent støj fra store vindmøller” fra d. 21. november 2010. Læs hele rapporten her

Lukket for kommentarer.