• mandag , 25 maj 2020

søvn

Værd at vide: Delta

Værd at vide: Delta

Kritikpunkter af “Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” Efter gennemlæsning af den nyudgivne rapport AV1017/11 ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” ønsker ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” at bidrage til det samlede vidensbillede med en række saglige og kritiske kommentarer. Vi mener ikke, ...

Læs mere