• onsdag , 29 maj 2024

Spørg dit byråd

Spørg dit byråd

Byrådene afgør om vindmøller skal stilles op eller ej, og derfor er hvert enkelt byrådsmedlems holdning afgørende. Spørg dit byråd:støjskriget_100

1. Kan du som byrådsmedlem acceptere, at vindmøllerne forstyrrer naboernes nattesøvn og generer så mange?
53 procent er generede af støjen, og 29 procent får forstyrret deres nattesøvn. Sådan oplever naboerne det at bo 750 meter eller tættere på en af de store vindmøller. Det viser en undersøgelse udført af Jysk Analyse betalt af vindindustrien. I en afstand på 1 km er 41 procent er generede og 20 procent får forstyrret nattesøvnen.

2. Vil du som byrådsmedlem lade uvisheden komme naboerne eller vindmølleindustrien til gode?
Hvor meget skader støjen fra vindmøllerne? Det er ikke endnu undersøgt, og derfor har Sundhedsministeren bestilt en videnskabelig undersøgelse. Resultatet er færdigt i 2015. Undersøgelsens indhold er ikke fremlagt formelt endnu. Læs Landsforeningens pressemeddelelse.

3. Er du som byrådsmedlem villig til at tage ansvar for de mange gener, som de store vindmøller giver naboer i dit lokalområde?
Loven pålægger ikke kommunerne at sætte vindmøller op eller lave lokalplaner for dem. Det fastslår professor Peter Pagh fra Københavns Universitet og det samme har miljøministeren udtalt i samråd. Kommunerne er altså ikke tvunget til at opstille vindmøller. De gør det fuldt og helt på eget ansvar.

4. Vil du som byrådsmedlem være med til at ramme mennesker på deres økonomi i landområderne?
Som ejer af en vindmølle kan man tjene et tocifret millionbeløb på at stille en 3 MW mølle op. Per mølle. For vindmøllernes naboer er det modsat. De får i bedste fald en meget lille erstatning for værditab, der slet ikke dækker det reelle tab. Samtidig mister deres boligområde herlighedsværdi, og huspriserne falder.

Vestre Landsret har for nyligt i 2 domme taget udgangspunkt i virkeligheden EFTER at møllerne er stillet op, og har underkendt Taksationsmyndighedernes vurdering på baggrund af visualiseringsmaterialet FØR møllerne blev opstillet. Erstatningerne er forhøjet meget væsentligt.


Sundhedsminister Astrid Krag lover nu en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbred. Se TV-indslag fra 30/6 på www.tvsyd.dk

 


Kommunerne er ikke forpligtede til at udlægge områder til vindmøller

Prof. Peter Pagh ved Københavns Universitet har i en notits til en lokalgruppe konstateret, at der ikke eksisterer en retslig forpligtelse for de enkelte kommuner til at etablere vindmøller.

Et politisk forlig og en politisk aftale indgået med KL kan ikke forpligte de enkelte kommuner. Der er nogle kommunalbestyrelser, der har afvist at vedtage lokalplaner for vindmøller uanset at vindmøllepark var udlagt i kommuneplanen – og selv om klimaministeriet ikke kan lide det, er de enkelte komunalbestyrelser i deres gode ret til at nægte at vedtage lokalplaner for opstilling af vindmøller (eller alt mulig andet).

Hvis Miljøministeren finder, at der er en væsentlig statslig interesse i at opstille vindmøller et bestemt sted, kan ministeren bruge call in beføjelsen efter planlovens § 3 – men det er indtil nu ikke sket i et eneste tilfælde mht. vindmøller – reglen anvendes meget sjældent og har et snævert anvendelsesområde.

Så en kommunalbestyrelse er i sin gode ret til at afvise at vedtage lokalplaner til opstilling af vindmøller.


Få mere at vide
Er din kommune ved at planlægge vindmøller nær din bolig? Er du nabo til vindmøller? Er du generet af vindmøllerne? Kontakt Landsforeningen for hjælp til opstart af gruppe, eller tilmeld din gruppe med det samme.

Som medlem får du
Medlemmer af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller får bl.a. rådgivning, sparring med andre møllegrupper og ikke mindst login til medlemssiderne hvor der er masser af uundværlige materialer. F.eks. i forhold til at få viden om den politiske proces, om VVM og indsigelser, danske og internationale forskningsresultater og meget mere. Og er du allerede nabo til kæmpevindmøller, får du hjælp til at håndtere den sitation også.


Nabo til vindmøller: Grusomt mareridt
Boye Jensen fra Gislinge har fået ændret sit liv på grund af støj fra vindmøller.

Se TV-indslaget fra d. 28. oktober 2012 på www.tv2.dk


Video: Vildledning om vind
Hvis vi skal grøn energi, og det skal vi, hvorfor forgøgler vindindustrien så de faktiske forhold, eksempelvis mht. hvordan det er at være nabo til megamøller?

Se flere videoproduktioner fra Vindmøller med omtanke på www.vmmo.dk


Høring om vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m.
Udvalget for Landdistrikter og Øer afholdte d. 9. oktober 2012 en høring om vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m. Formålet med høringen er at få belyst, hvordan opsætningen af vindmøller påvirker lokalsamfundene i landdistrikterne.

Læs mere om høringen på www.ft.dk


Samråd i sundhedsudvalget

Tirsdag d. 26. juni var Ida Auken kaldt i samråd i Sundhedsudvalget, for at besvare spørgsmål om den reviderede vindmølle-bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2012.

Se de næsten 2 timers samråd her.

Se samrådet fra d. 21. december 2011 her


Sådan ser møllerne ud
På bl.a. Tåsinge har man haft kæmpevindmøller i et stykke tid. Her kan du se hvordan møllerne ser ud, og ja – de står 4 gange møllehøjden fra husene. Vil du vide mere om hvordan det er at bo så tæt på disse monstre, kan du se videoklip om det at være nabo til kæmpevindmøller her.

Sådan er det at bo tæt på de store vindmøller
I Tarm står der 8 135 meter møller, og livet for naboerne er et helvede, dag og nat. Støjgener udendørs og indendørs, hovedpine og gener fra skyggekast gør naboskabet til et mareridt.Læs artiklerne her, om møller og naboer i Tarm.

Lukket for kommentarer.