• lørdag , 21 april 2018

Om Sundhedsundersøgelsen


LNtK’s kommentar til resultatet af 1. delundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse:

Man har undersøgt to ting:

Blodprop i hjertet og slagtilfælde, og der ses en overhyppighed af begge sygdomme hos personer, der netop har været udsat for lavfrekvent vindmøllestøj.

Resultatet er ganske vist ikke statistisk signifikant, men det er tankevækkende, at der er tale om to forskellige grupper af patienter, der begge viser den samme tendens: jo mere lavfrekvent støj, jo flere tilfælde af de to sygdomme.

De to eneste parametre, man har undersøgt, blodprop i hjertet og slagtilfælde, viser begge samme tendens, og det er meget stærkt !!

Desværre nedtoner Sundheds- og Ældreministeriet resultatet i deres pressemeddelelse, og Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, taler decideret usandt, når han siger, at: ”Det er glædeligt, at forskerne nu offentliggør første del af deres analyse, og at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjertekarsygdomme.”
Uforståeligt at Vindmølleforeningen tør udtale sig så entydigt i modstrid med indholdet i undersøgelsen.

Peter Prinds, pensioneret overlæge siger om undersøgelsen og de modstriden overskrifter

Sundheds-og ældreministeriet siger…
Danmarks Vindmølleforening siger…

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar