• torsdag , 20 juni 2024

Miljøministeriet

1140x470-Miljominister

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 3. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 381 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. januar 2010 fraLandsforeningen Naboer til kæmpevindmøller vedrørende støjmålinger, jfMPU alm. del – bilag 306.
Se Karen Ellemann / Claus Torp svar

Brev fra Dansk Vindmølleforening til Miljøministeren

Se brevet her

Se svaret her

Miljøministeriets hjemmeside

www.mim.dk

www.naturstyrelsen.dk

By- og landskabsstyrelsens vindmøllekort

Miljøstyrelsens nyhedsside om støj

Lukket for kommentarer.