• søndag , 25 februar 2024

Rettelser til Bestyrelsesformand i Danmarks Vindmølleforening Kristian Jakobsens indlæg i Jyllandsposten d. 12. februar 2011.


Rettelser til Bestyrelsesformand i Danmarks Vindmølleforening Kristian Jakobsens indlæg i Jyllandsposten d. 12. februar 2011.

Da der er flere faktuelle fejl i KJ’s indlæg, vil vi hermed gerne rette et par misforståelser.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller er IKKE vindmøllemodstandere – tværtimod. Det vi er modstandere af, er den måde kæmpevindmøllerne bliver placeret på. I stort set hvert eneste projekt, bliver de lagt helt close up til støjgrænserne. Der er ingen form for sikkerhedsmargin, hvilket Danmarks Vindmølleforening jo ellers selv anbefaler, at der skal være (2dB). I mange tilfælde er der ikke optimale vindforhold i områderne, ligesom kæmpemøllernes ydelse ofte skal reduceres for at kunne overholde grænserne for støj og skyggekast. Hvis vi for alvor skal udnytte vindmøllerne både produktions og miljømæssigt, så skal de selvfølgelig stå, hvor de for alvor kan få lov til at producere noget strøm.

KJ skriver også at fakta om støj ikke generer vindmøllemodstandere, det er muligt han har ret, men da jeg tror, at han med vindmøllemodstandere mener Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, vil jeg også her gerne korrigere KJ. Fakta om støj generer i allerhøjeste grad os.

Når I kan få den store undersøgelse af støj fra sidste år til, at frikende vindmøllerne for støjproblemer – ja, så synes jeg egentlig bare, at I skal prøve at læse den igen. Der er på ingen måde noget nyt i den rapport, ligesom der ikke er noget nyt i, at lavfrekvent støj er sundhedsskadelig. Det er fakta, som der er masser af videnskabelig dokumentation for, men I forbindelse med vindmøller har der aldrig været taget hensyn til det. Det forhold vil vi meget gerne have ændret, og derfor er vi meget enige med KJ i, at det er et klogt træk af vores Miljøminister, at hun nu vil have indført grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Susanne Jensen
Rødmevej 38
5771 Stenstrup

Skriv en kommentar