• søndag , 29 marts 2020

Indkaldelse til ordinær LNtK generalforsamling 2020

søndag, den 29. marts 2020, kl. 10.00 – 12.00

som afholdes hos Godsbanen, Skovgaardsgade 3, indgang 3A (lokale: Kedlen), 8000 Aarhus C

Te/kaffe fra kl. 09.30 – 10.00

Dagsorden i henhold til landsforeningens vedtægter:

 1. Valg af to stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode og 2 suppleanter for en 1 årig periode.
  Troels Flyvholm, Karsten Drøjdal og Henriette Vendelbo er på valg til bestyrelsen.
 8. Ingen valgte suppleanter. To nye suppleanter skal vælges.
 9. Valg af revisor for en 2 årig periode og revisorsuppleant for en 1 årig periode. Revisor er ikke på valg i år. Revisorsuppleant er på valg
 10. Eventuelt

 Møde- og stemmeberettiget er alle landsforeningens medlemmer, der har betalt kontingent og som er opført på medlemslisten.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen mailes til bestyrelsesmedlem Troels Flyvholm på troels@hjortevang.dk senest den 21. marts 2020,
mens forslag om vedtægtsændringer allerede skal være tilsendt ovennævnte den 15. marts 2020 – i henhold til vedtægterne.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via at udfylde  tilmeldingsformularen her (tryk på link) senest den 21. marts 2020.

Ønsker man at spise i restauranten efterfølgende, har man mulighed for at købe brunch til 145 kr. Der betales på stedet.

Indkaldelsen er bekendtgjort ved udsendelse pr. e-mail til alle medlemmerne samt ved offentliggørelse på lntk.dk og landsforeningens Facebook-side.

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar