• søndag , 22 maj 2022

Flere hundrede klager ligger og venter – nej tak til flere vindmøller

Mange steder i Jylland er indbyggerne trætte af stadig flere nye vindmølleprojekter. Flere hundrede klager ligger og venter.
Mange har klaget over, at der skal etableres en regulær vindmøllepark lige uden for Hvide Sande og Søndervig på den jyske vestkyst.
Her står i dag kun tre møller ved indsejlingen til Hvide Sande. Arkivfoto: Tobias Nicolai

LARS FROM

Mogens Skou er glad for sit sommerhus i Klegod lidt uden for Søndervig på den jyske vestkyst.

Men han er samtidig bekymret for den fremtidige udsigt fra sommerhuset – ikke mindst udsigten fra stranden og ud over Vesterhavet. Her skal energiselskabet Vattenfall efter planen opføre en vindmøllepark med ca. 20 vindmøller, der kan blive helt op til 220 meter høje, og hvor de møller, der kommer tættest på land, blot vil være ca. 4 km ude i vandet. Og Mogens Skou er ikke den eneste, der er bekymret og helst så vindmøllerne flyttet langt ud i havet.
Man spiller russisk roulette med vores natur. Der findes ingen andre steder, hvor man stiller over 200 meter høje bygninger op blot 4 km fra kysten.

Mogens Skou, sommerhusejer i Klegod


CITAT

Der er kommet 297 klager over de såkaldt kystnære vindmøllerne, som et flertal i Folketinget har besluttet at opføre her. Nogle fra enkeltpersoner, andre fra foreninger, virksomheder eller grupper af klagere. De fleste har klaget over vindmølleparken Vesterhav Syd, de ca. 20 vindmøller ved Søndervig og Hvide Sande, andre har klaget over Vesterhav Nord, en tilsvarende vindmøllepark med op til 21 vindmøller ude i havet tæt på Thyborøn.

Ifølge områdechef Susanne Kirkegaard Brodersen fra Nævnenes Hus, der skal behandle de mange klager, er det et højt antal, der har klaget over de kystnære møller.

»Der er langt mellem noget, der kan samle så mange mennesker, der føler sig negativt berørt af samme projekt, som vi har oplevet med de kystnære vindmøller,« oplyser Susanne Kirkegaard Brodersen.

Klagerne over de to store havmølle-projekter ligger hos Energiklagenævnet. Derudover har Nævnenes Hus, hvor man siden den 1. februar i år har samlet de mange forskellige klageinstanser på natur- og miljøområdet, også fået klager over mange mindre vindmøller, hvor borgere har følt sig chikaneret over mindre husstandsvindmøller inde hos naboen.

Sol over Vesterhavet?

Hos Nævnenes Hus har man lige nu 17 klagesager over større vindmøller inde på land, der behandles i Planklagenævnet og i Miljø- og Fødevareklagenævnet, mens der er 43 sager om især husstandsmøller under behandling i Planklagenævnet.

KLAGER OVER VINDMØLLER

 • 297 klager over Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Behandles i Energiklagenævnet.
 • 17 klager over store vindmøller på land i Planklagenævnet og i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 • 43 klager over mindre vindmøller – husstandsmøller – i Planklagenævnet.

Kilde: Nævnenes Hus

Når det handler om de store møller, bliver der klaget over alt fra lokalplaner til miljøvurderinger og de såkaldte VVM-redegørelser, der undersøger påvirkningen af miljøet.

I sommerhuset i Klegod er Mogens Skou vred over, at politikerne ikke har lyttet til protesterne. Han mener, at hele projektet med at rejse store vindmøller blot få kilometer fra kysten vil øve vold på hele vestkysten og skræmme turister væk.

»Man spiller russisk roulette med vores natur. Der findes ingen andre steder, hvor man stiller over 200 meter høje bygninger op blot 4 km fra kysten. Man har ikke brugt en eneste krone på at undersøge, hvad det vil betyde for hele vestkysten. Vi er mange, der mener, at det vil medføre et værditab på mere end 1 mia. kr., fordi det vil skræmme mange turister væk,« siger Mogens Skou.

Han frygter både den lavfrekvente støj, som vindmøllerne udsender, og at møllerne vil ødelægge det smukke syn af solen, der går ned over Vesterhavet:

»Derfor bør man tænke sig rigtig godt om, inden dette vanvid bliver en realitet.«

Hvis ikke vindmøllerne kan blive fjernet helt, bør de efter Moges Skous mening flyttes mindst 20 km ud i havet, hvor man ikke kan se dem inde fra land.

Protesterne over vindmøller er spredt ud over især Jylland. I Sønderjylland har Aage Brauner i Aabenraa Kommune et helt særligt problem, fordi han føler sig chikaneret af både danske og tyske vindmøller. Han har fra sin jord, der går helt ned til grænsen til Tyskland, udsigt til 16 danske vindmøller og 19 tyske, med yderligere 5 tyske møller på vej.

»Vi bad fra starten om støjmålinger af møllerne, men det sagde Naturstyrelsen nej til. Siden har regeringen sikret, at der blev lavet målinger, der viser, at den samlede støj fra vindmøllerne er ulovlig og skal lovliggøres. Men uden at anvise, hvem der skal lovliggøre det. Her står sagen nu,« fortæller Aage Brauner, der har kæmpet mod vindmøllestøj i mange år.

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Formand for Thy´s Natur Folmer Svendsen
  14. marts 2021 at 15:50 Svar

  Nej tak start af store tekniske anlæg i landskabet uden nødvendige tilladelser.
  På baggrund af de sidste dages artikler i Nordjyske Stiftstidende, om de manglende tilladelser og VVM redegørelser, Thorup Sletten, fordi planklagenævnet har forkastet de tilladelse som kommunen har udarbejdet. Jeg skriver for Foreningen Thy´s Natur. Vi er en lille forening som kæmper mod opstilling af flere store vindmøller på land. Vi er meget frustreret over at læse at Eurovind Energy A/S har startet opstillingen af vindmølleparken ved Tvorup Slette på trods af der var indgivet klager til planklagenævnet. Nævnet har ikke kunnet træffe afgørelse om opsættende virkning, uden de skulle lave flere undersøgelser, og har derfor valgt at behandle sagen i stedet for, så der for har Eurovind Energy A/S kunne arbejde i ro, og lavet hele vindmølleparken færdig, og det har kørt i langt tid. Det burde ikke være mulig at starte så store anlæg så længe alle forbehold ikke er behandlet. Derfor: Vil Foreningen Thy´s Natur foreslå at der bliver lavet en underskriftindsamling så vi kan få rejst et borgerforslag i folketinget. Der heder store tekniske anlæg i landskabet ikke kan startes før alle klager er behandlet, og godkendt. Er der nogen hos Nej tak til kæmpemøller i Danmark som ved hvordan man organiserer en sådan indsamling Så vil vi gerne kontaktes på thysnatur@thysnatur.dk

 2. Knud Allan knudsen
  5. april 2021 at 11:16 Svar

  Hej
  Foreningen Thys natur vil gerne i telefonisk kontakt med jer. Formanden Folmer Svendsen har tidligere mailet en forespørgsel.
  Som tidligere medlem og bestyrelsesmedlem af landsforeningen naboer til kæmpevindmøller har jeg lovet Folmer, at søge personlig kontakt med jer. Jeg kan ikke finde bestyrelsesoversigt og telefonnumre.
  Thys natur vil gerne starte en landsforening, men det mener jeg er spild af resourcer. Resourserne bør samles. Folmer fortæller mig, at der er en anden landsdækkende forening, husker ikke navnnet.
  Da jeg stoppede, lå foreningen i en dvale pga manglende kræfter. Hvordan er situationen pt?
  Vh Knud Allan Knudsen, Villerupvej 5,7755 Bedsted Thy, tlf 97945025

Skriv en kommentar